Đặt Phòng

Ngày đến:
Ngày trả phòng:
Người lớn:
Trẻ em:
Mã Access/IATA:

Đây là dịch vụ miến phí độc đáo của Khu du lịch biển. Các bài tập thể dục vào sáng sớm như Thái Cực Quyền sẽ giúp cơ thể tự cần bằng và khỏe mạnh. Tham gia hoàn toàn miễn phí vào thứ 2, 4, 6 vào lúc 6h30 trên bãi biển Cửa Đại.

Bookmark and Share